O firmě

Agentura práce byla založena v roce 2004. Na základě povolení MPaSV ČR č.j. 2004/53882-41 se specializuje na dočasné přidělování především dělnických profesí k výkonu práce u smluvních uživatelů. Mezi nejvýznamnější klienty patří především AGC Automotive Czech a.s., Glaverbel Czech a.s.  Společnost má zavedený, certifikovaný systém managementu jakosti dle ČSN ISO 9001. Díky CBL TW s.r.o. již našly zaměstnání nebo dočasné přidělení k práci stovky lidí. 

IČO: 25490966 DIČ: CZ 25490966