Hledám zaměstnance

Informace pro zaměstnavatele:
Postup realizace dočasného přidělení:
 1. Poptávka potenciálního zákazníka (uživatele) na obsazení konkrétního pracovního místa, jenž musí obsahovat následující údaje:
  • název pracovního místa nebo funkce
  • místo výkonu a nadřízené funkce
  • kvalitativní požadavky na dočasně přiděleného zaměstnance, tzn. vzdělání, dovednostní předpoklady, dosaženou praxi apod.
  • pracovní rizika a s nimi související požadavky na zdravotní stav dočasně přiděleného zaměstnance
  • mzdové podmínky (musí být minimálně stejné jako má nebo by měl zaměstnanec uživatele ve srovnatelném pracovním zařazení)
  • předpokládaný termín dočasného přidělení
 2. Posouzení poptávky a reálné možnosti spolupráce, osobní jednání s uživatelem, cenová dohoda.
 3. Uzavření rámcové smlouvy
 4. Uzavření dohody o dočasném přidělení mezi agenturou práce a uživatelem na období minimálně jednoho kalendářního měsíce.
 5. Dočasné přidělení zaměstnance agentury k výkonu práce u uživatele.
 6. Vyúčtování ceny za dočasné přidělení jedenkrát za kalendářní měsíc, vždy k poslednímu dni.
 7. Ukončení nebo prodloužení dočasného přidělení.


Kontakt pro firmy:


Ing. Jaroslav Máša
jednatel
737 215 797
jaroslav.masa@cbl-auto.cz